submenu
content

Wyniki konkursu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi’’

14-06-2016

Podmioty, które uzyskały dofinansowanie, proszone są o złożenie w terminie 7 dni od dnia ukazania się wyników konkursu na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy.

więcej

Komunikat o konkursach uzupełniających w ramach programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

20-05-2016

W dniu 16 i 18 maja 2016 r. zostały zatwierdzone przez Ministra, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych w ramach Programu  „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. "Nowe horyzonty aktywnej integracji"

18-05-2016

Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016 r.

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu"

18-05-2016

Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r.”

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. "Aktywne postawy młodzieży"

16-05-2016

Podsekretarza Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r.

więcej

Narada o polityce społecznej

16-05-2016

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 maja odbyło się spotkanie z dyrektorami wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich.

więcej

Można składać wnioski o nagrody dla pracowników socjalnych

04-05-2016

Wnioski o nagrody specjalne na załączonym wniosku, należy składać w Wydziałach Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich do dnia 31 lipca 2016 r.

 

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Edycja 2016

28-04-2016

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 27 kwietnia 2016 r. zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert. Kwota programowa dotacji wynosi 5 mln zł.

więcej

Ministerstwo wyjaśnia nieprawidłowości w funkcjonowania Domu Opieki im. A. Alzheimera w Trzciance

26-04-2016

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi nieprawidłowego funkcjonowania Domu Opieki im.A. Alzheimera w Trzciance, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do Wojewody Mazowieckiego w trybie art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) o przeprowadzenie w trybie natychmiastowym kontroli w przedmiotowej placówce.

więcej

3 mln zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

30-03-2016

MRPiPS ogłosiło kolejną edycję konkursu "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Wnioski można składać do 22 kwietnia 2016 r

więcej
1  ««««  16  17  18  19  20  21  22  23  24  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: