submenu
content

Niemal 4,5 mln zł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

21-03-2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte  konkursy  ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016.

więcej

Sprawdzamy sytuację matki porzuconych chłopców

18-03-2016

Sprawdzamy sytuację matki, która porzuciła dwóch swoich synów w kościołach w Sosnowcu i Katowicach. Podjęliśmy działania, aby sprawdzić, czy matka chłopców była objęta właściwą opieką i pomocą ze strony ośrodka pomocy społecznej. 

więcej

Spotkanie informacyjne – konkurs uzupełniający PO PŻ 2016

26-02-2016

Spotkanie odbędzie się 4 marca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 11, w sali 612 (VI piętro) w godz. 11.00-14.00.

więcej

Pomoc Żywnościowa – konkurs dla organizacji partnerskich

17-02-2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucja zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa ogłasza konkurs na wybór uzupełniający organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności.

więcej

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020

12-02-2016

Podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska podpisała program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020

więcej

Konkurs „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

04-02-2016

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 26 lutego 2016 r.  W bieżącym roku na realizację „Programu" MRPiPS przeznaczyło 5 mln zł. 

więcej

Bezpieczny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie

29-01-2016

Wiceminister Elżbieta Bojanowska otworzyła wyremontowany po pożarze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie. Placówka została przebudowana w taki sposób, aby pracownikom zapewnić bezpieczeństwo.

więcej

Konkurs „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

25-01-2016

W bieżącym roku na realizację konkursu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy kwotę 3.000.000 zł. Oferty konkursowe należy przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 26 lutego 2016 r.

więcej

Apel Minister Rodziny o pomoc bezdomnym zimą

02-01-2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska apeluje o pomoc osobom potrzebującym w okresie zimy.

więcej

Program dożywiania priorytetem rządu

16-12-2015

Dostrzegając skalę problemu niedożywienia, po wygranych wyborach w 2006 roku, rządzące wówczas Prawo i Sprawiedliwość ustanowiło ustawę wprowadzającą program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jego istotą było ograniczanie zjawiska niedożywienia szczególnie wśród dzieci.

więcej
1  ««««  17  18  19  20  21  22  23  24  25  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: