submenu
content

Rozstrzygnięcie konkursu „Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2015 r.”

26-03-2015

Stowarzyszenie „SOS DLA RODZINY” ze Szczecina otrzymuje dofinansowanie w wysokości 80 000 zł. 

więcej

"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - Edycja 2015 r.

02-03-2015

W bieżącym roku na realizację tego zadania Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł. Wnioski można składać do 27 marca 2015 r.

więcej

Konkurs ofert „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.”

27-02-2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182  z późn. zm.) ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  pt. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.”

więcej

Pierwsze spotkanie Zespołu Doradczego do spraw Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

26-02-2015

Pierwsze spotkanie Zespołu Doradczego do spraw Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 odbyło się 25 lutego 2015 r. w MPiPS. W spotkaniu w charakterze obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, która zarządza Europejskim Funduszem Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

więcej

Szkolenia dla pracowników socjalnych

18-02-2015

CRZL zaprasza pracowników socjalnych 45+, zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej, na szkolenia z nowych technologii.

więcej

Kto w tym roku zorganizuje "Targi Aktywnych Form Pomocy"?

06-02-2015

Ruszył konkurs „Targi Aktywnych Form Pomocy”. Jego celem jest wyłonienie organizatora tegorocznej edycji tej imprezy, służącej nawiązaniu kontaktów między instytucjami, które tworzą centra i kluby integracji społecznej.

więcej

Konkurs „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015”

06-02-2015

Łącznie dwa miliony zł czekają na na samorządy gmin, które przedstawią atrakcyjne pomysły na aktywizowanie społeczno-zawodowe osób długotrwale bezrobotnych. Właśnie ruszyła tegoroczna edycja konkursu ministra pracy, wspierająca takie inicjatywy.

więcej

5 milionów na pomoc bezdomnym

28-01-2015

Ruszyła kolejna edycja programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności. W tym roku minister pracy przeznaczył na ten cel 5 mln zł.

więcej

800 tys. zł dla świetlic, ognisk wychowawczych i klubów środowiskowych

20-01-2015

Ruszyła tegoroczna edycja Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie”. Każda z 20 placówek wyłonionych w konkursie otrzyma dotację w wysokości 40 tys. zł.

więcej

Bezpieczeństwo pracowników socjalnych

16-01-2015

W Ministerstwie Pracy odbyło się spotkanie poświęcone zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników socjalnych.
 

więcej
1  ««««  21  22  23  24  25  26  27  28  29  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: