submenu
content

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. Aktywne postawy młodzieży – edycja 2018 r.

12-02-2018

 

W dniu 7 lutego 2018 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r.

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - edycja 2018 r.

12-02-2018

W dniu 7 lutego 2018 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego" - edycja 2018 r.

więcej

Wsparcie na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

09-02-2018

Ponad 1,13 miliona złotych – to łączna pula dofinansowania, jakie zostało przyznane podmiotom działającym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach konkursu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018”.

więcej

Sejm za wprowadzeniem dodatkowego rodzaju placówki dla osób bezdomnych

09-02-2018

Wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zakłada przyjęta przez Sejm RP, 8 lutego br., nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.

więcej

Spada liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej

22-01-2018

22 stycznia 2018 roku w Szczańcu odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydarzeniu udział wzięła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

więcej

Apel minister Rafalskiej: pomagajmy innym!

18-01-2018

W związku z nadciągającym nad Polskę orkanem oraz ostrzeżeniami przed opadami śniegu, silnym wiatrem oraz zamieciami apeluje o zwracanie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy.

więcej

Apel o pomoc

16-01-2018

Minister Rodziny Elżbieta Rafalska apeluje o pomoc w okresie mrozów osobom starszym, samotnym, bezdomnym. 

więcej

Zwracajmy uwagę na potrzebujących

16-01-2018

Okres zimowy  to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

więcej

Konsultacje publiczne ws funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

15-01-2018

Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje społeczne dotyczące przyszłości funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej po 2020 r., w tym funduszy w dziedzinie polityki spójności. Konsultacje trwają do 8 marca 2018 r. 

 

więcej

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym

12-01-2018

Program ma charakter uzupełniający wobec ustawowych obowiązków samorządów gmin w zakresie przeciwdziałania bezdomności, a także charakter wspierający działalność podmiotów uprawnionyc

więcej
1  ««««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: