submenu
content

Otwarty nabór na drugiego partnera do wspólnej realizacji projektu

18-10-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłasza otwarty nabór na drugiego partnera w celu wspólnej realizacji projektu, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społecznatyp projektu: Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie standardów kształcenia w zakresie trzech nowych specjalności zawodowych w pracy socjalnej, których wdrożenie wynika z planowanych zmian w systemie pomocy społecznej: asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych,  animator społeczności lokalnych.

więcej

O walce z ubóstwem w Ministerstwie Rodziny

17-10-2017

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem oraz rozdania nagród w konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej odbyła się 17 października w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Udział w niej wzięli minister Elżbieta Rafalska, wicepremier Piotr Gliński oraz podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbieta Bojanowska.

 

więcej

Wyłoniono partnera do projektu

12-10-2017

Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Działanie 2. 5 Skuteczna pomoc społeczna.

więcej

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu

10-10-2017

10 października odbyło się uroczyste otwarcie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu. Udział w nim wzięła wiceminister Elżbieta Bojanowska.

więcej

Sztab kryzysowy w Zielonej Górze

06-10-2017

W Zielonej Górze rozpoczęło w piątek po południu posiedzenie sztabu antykryzysowego z udziałem premier Beaty Szydło, minister Elżbiety Rafalskiej oraz ministra Mariusza Błaszczaka. Województwo lubuskie jest jednym z tych, które najbardziej ucierpiały wskutek wichur, które w nocy przeszły nad Polską.

 

więcej

Pomoc dla poszkodowanych przez wichurę

06-10-2017

O jaką pomoc mogą ubiegać się osoby poszkodowane przez Orkan "Ksawery", jakie są zasady ubiegania się o pomoc, jakie wsparcie oferuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Ochotnicze Hufce Pracy? 

więcej

Uroczystość wręczenia certyfikatów superwizorom pracy socjalnej

26-09-2017

26 września 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów pierwszym w Polsce superwizorom pracy socjalnej.
 

więcej

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

25-09-2017

Zachęcamy dziennikarzy zajmujących się problematyką przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego do udziału w konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Termin składania prac wydłużono do 6 października.

 

więcej

Wydłużenie terminu składania prac

21-09-2017

Prace w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja 1 można składać do 6 października 2017 r. 

więcej

Szkolenie z zakresu pomocy osobom bezdomnym

19-09-2017

W dniu 19 września 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się szkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej, dotyczących pomocy osobom bezdomnym.

więcej
1  ««««  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: