submenu
content

Uroczystość wręczenia certyfikatów superwizorom pracy socjalnej

26-09-2017

26 września 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów pierwszym w Polsce superwizorom pracy socjalnej.
 

więcej

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

25-09-2017

Zachęcamy dziennikarzy zajmujących się problematyką przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego do udziału w konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Termin składania prac wydłużono do 6 października.

 

więcej

Wydłużenie terminu składania prac

21-09-2017

Prace w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja 1 można składać do 6 października 2017 r. 

więcej

Szkolenie z zakresu pomocy osobom bezdomnym

19-09-2017

W dniu 19 września 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się szkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej, dotyczących pomocy osobom bezdomnym.

więcej

Powołanie Członków CKE ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

19-09-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołał Członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych - kadencja 2017-2022.

więcej

Zwolnienie weteranów z opłat za pobyt w DPS

12-09-2017

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zarekomendowała przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która zakłada częściowe lub całkowite zwolnienie weteranów wojennych z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

więcej

Otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu

06-09-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu z Działanie 2.5 

więcej

Pismo do władz gmin w sprawie zatrudniania pracowników socjalnych

30-08-2017

Minister Elżbieta Rafalska zaapelowała do samorządów o dołożenie wszelkich starań, aby pomoc społeczna była dostępna dla każdego, kto jej potrzebuje, m.in. poprzez zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych. 

więcej

Zgłoszenia do konkursu do 15 września

28-08-2017

Przypominamy! 15 września mija termin składania prac w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej, skierowanym do dziennikarzy i naukowców, zajmujących się problemami przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

więcej

Zasady ubiegania się o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

22-08-2017

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  54
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: