submenu
content

Konsultacje- Program roczny na rok 2011 na potrzeby Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

20-09-2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że trwają konsultacje programu rocznego na rok 2011 na potrzeby Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013. Zwracamy się z prośbą o nadsyłanie uwag i propozycji zapisów do załączonego projektu:

więcej

Wyniki dodatkowego konkursu w programie „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”

14-09-2010

Sekretarz Stanu w MPiPS Jarosław Duda zaakceptował rekomendowaną przez Komisję Konkursową listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie do kosztów realizacji projektów zgłoszonych w dodatkowym konkursie. Koszt jednostkowej dotacji – 38.000 złotych.

więcej

Wyniki Konkursu pt. Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy

04-08-2010

Sekretarz Stanu Jarosław Duda zaakceptował wyniki konkursu pt. Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy, będącego w 2010 r. elementem programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.
Dofinansowanie do kosztów realizacji projektu uzyskuje Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”  z Janowa Lubelskiego w wysokości 49.000 złotych.
 

więcej

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

23-07-2010

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału  w pracach Komisji Konkursowej ds. Oceny Ofert w dodatkowym otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”. Zgłoszenie kandydatów powinno nastąpić do 10 sierpnia 2010 r.

więcej

Wzór wniosku o zasiłek celowy w związku z powodzią, obsunięciem się ziemi lub huraganem w 2010 r.

22-07-2010

Od 21 lipca 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. Rozporządzenie zawiera wzór wniosku o zasiłek celowy w związku z powodzią, obsunięciem się ziemi lub huraganem w 2010 r.

więcej

Konkurs: „Pamiętniki Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010”

14-07-2010

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu – EAPN Polska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - MPiPS zapraszają do współtworzenia księgi świadectw o ubóstwie i wykluczeniu społecznym.

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert pt.: "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów socjalnych"

14-07-2010

Sekretarz Stanu w MPiPS Jarosław Duda w dniu 12 lipca zaakceptował ostatetczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzedu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" - edycja 2010 r.

więcej

Dofinansowanie w konkursie „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”

14-07-2010

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda w dniu 8 lipca 2010 r. zaakceptował ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” - edycja 2010 r.

więcej

Podziękowania dla Pracowników Socjalnych

13-07-2010

Przedstawiciele Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej  składają serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania dla Pracowników Socjalnych za postawę i szerokie działania na rzecz  pomocy osobom  poszkodowanym  w wyniku powodzi. 
 

więcej
1  ««««  37  38  39  40  41  42  43  44  45  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: