submenu
content

Klub Integracji Społecznej – realizator usług w ramach projektów systemowych POKL

27-11-2009

Departament Pomocy i Integracji Społecznej, MPiPS oraz Departament Zarządzania EFS, MRR opracowały na potrzeby realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, materiał informacyjny pt: „Wytyczne w zakresie współpracy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z Klubami Integracji Społecznej w ramach realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 7.1.

więcej

Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

24-11-2009

W bieżącym roku zgłoszono ogółem 173 wnioski o nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, w tym 72 wnioski o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 101 w kategorii zespołowej.

więcej

Mieszkańcy domów pomocy społecznej nie pozostaną bez opieki.

28-10-2009

W związku z artykułem Józefa Matusza i Sylwii Szparkowskiej jaki ukazał się w „Rzeczpospolitej” z 27.10.2009 r. ,,80 tysięcy ludzi bez opieki"  wyjaśniamy:

Osoby przebywające w domach pomocy społecznej są osobami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń zdrowotnych, opłacają składki zdrowotne i posiadają uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na takich samych zasadach jak pacjenci w opiece domowej.

więcej

Konsultacje- Program roczny na rok 2010 na potrzeby Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

18-09-2009

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że trwają konsultacje programu rocznego na rok  2010  na potrzeby Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013. Zwracamy się z prośbą o nadsyłanie uwag i propozycji zapisów do załączonego projektu:

więcej

Wspieranie działań w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

14-09-2009

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu
wspieranie działań w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym upływa 25 września 2009 r.

więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie działań w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

31-08-2009

Ministerstwo  Pracy i Polityki Społecznej jako krajowy organ wykonawczy dla
Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010 w Polsce
ogłasza  krajowy nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu
wspieranie działań w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Termin składania wniosków: 25 września 2009 r.

więcej

WYNIKI KONKURSU „Powrót osób bezdomnych do społeczności” Tor Nr 2 Centralny, Edycja 2009.

23-07-2009

Sekretarz Stanu, Jarosław Duda zatwierdził listę wniosków o dofinansowanie w 2009 r. w ramach programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” Tor Nr 2 Centralny, Edycja 2009.

więcej

Wyniki konkursu „Prace społecznie użyteczne i roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego – zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych”

23-07-2009

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS, zatwierdził listę wniosków o dofinansowanie w 2009 r. gminnych projektów aktywizacji społeczno-zawodowej na wybranych obiektach budownictwa socjalnego.

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu.

20-07-2009

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej został opracowany projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu.

więcej

Pomoc dla pracowników poszkodowanych w pożarze Zakładów Mięsnych JBB

10-07-2009

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska wzięła udział w spotkaniu poświęconemu pomocy dla pracowników poszkodowanych w pożarze Zakładów Mięsnych JBB w Łysych w woj. mazowieckim.

więcej
1  ««««  40  41  42  43  44  45  46  47  48  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: