submenu
content

Lista laureatów konkursu w ramach Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”

03-07-2009

Lista laureatów w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  na doposażenie nowych placówek świetlicowych z programami socjoterapeutycznymi
w ramach Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” 2009 rok

więcej

Konferencja "Przemoc w rodzinie - nie zwlekaj, reaguj, pomagaj"

23-06-2009

Drugi etap ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy”, rozpoczął się 23 czerwca 2009, konferencją w MPiPS pt. "Przemoc w rodzinie - nie zwlekaj, reaguj, pomagaj". Jej celem jest przeciwdziałanie stosowaniu kar fizycznych wobec dzieci.

więcej

Zaproszenie na konferencję

15-06-2009

Departament Pomocy i Integracji Społecznej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji "Przemoc w Rodzinie - Nie Zwlekaj, Reaguj, Pomagaj", która odbędzie się 23 czerwca 2009 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sali konferencyjnej Bączkowskiego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji u Pani Iwony Matysiak pod numerem telefonu (022) 66 10 230 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
 
Program konferencji  (więcej

Anulowanie zasad i wyników konkursu „Monitoring działalności Klubów Integracji Społecznej w latach 2005-2008”

12-06-2009

Z uwagi na uchybienia proceduralne Sekretarz stanu Jarosław Duda podjął decyzję o anulowaniu zasad konkursu „Monitoring działalności Klubów Integracji Społecznej w latach 2005-2008” oraz jego wyników.

więcej

OWSS dla województwa dolnośląskiego

26-05-2009

Nawiązując do komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej MPiPS 30 kwietnia 2009 r. w sprawie prowadzenia OWSS na obszarze województwa dolnośląskiego, Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje, że 19 maja 2009 r. Sekretarz Stanu, Pan Jarosław Duda podjął ostateczną decyzję powierzenia zadania zleconego Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania. Wybrany podmiot będzie koordynował działania OWSS na obszarze województw: wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego.
 

więcej

Nabór wniosków - Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

22-05-2009

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków w ramach programu 2007  Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.  Przedmiotowy nabór będzie dotyczył wyłącznie działania: "Działania skierowane do obywateli państw trzecich". Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie: http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=3&params[category_id]=8&params[id]=668
 

więcej

Wyniki konkursu „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej”

20-05-2009

Sekretarz Stanu Jarosław Duda zatwierdził 19 maja 2009 r. listę podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie do realizacji w 2009 r. lokalnych projektów wpisanych jako przedsięwzięcia programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.

więcej

Projekt Krajowego Programu Wdrażania Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)

19-05-2009

W nawiązaniu do dotychczasowych prac i konsultacji, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej opracowano projekt Krajowego Programu Wdrażania Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010).
Struktura i forma projektu Programu wynikają z wytycznych dla krajów członkowskich opracowanych przez Komisję Europejską.
Uwagi i komentarze do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail:    w terminie do 22 maja br.
 
projekt Krajowego Programu Wdrażania Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)
więcej

Komunikat dla PUP i OPS

18-05-2009

W związku z licznie napływającymi pytaniami, formułowanymi zarówno przez powiatowe urzędy pracy jak również ośrodki pomocy społecznej odnośnie zasad współpracy przy podejmowaniu działań aktywizacji społeczno-zawodowej wobec wspólnych klientów, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało „Wytyczne dla powiatowych urzędów pracy (PUP) i ośrodków pomocy społecznej (OPS) w zakresie współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”.
 
 

więcej

Podział kwoty dotacji przeznaczonej na realizację w roku 2009 programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” Tor nr 1 – Regionalny

15-05-2009

Realizując tegoroczną edycję programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” dokonany został przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej algorytmiczny podział środków finansowych przewidzianych w 2009 roku na realizację zadań w ramach Toru Nr 1 Regionalnego,  pomiędzy poszczególne województwa.

więcej
1  ««««  41  42  43  44  45  46  47  48  49  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: