submenu
content

Komunikat w sprawie możliwości kontynuowania kształcenia w uczelniach przez słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych

13-05-2009

Nawiązując do pojawiających się wątpliwości, co do możliwości kontynuowania kształcenia w uczelniach przez słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazują następujący komunikat:
 
 
 

więcej

Komunikat dla podmiotów, wybranych do prowadzenia OWSS – 2009 r.

30-04-2009

Sekretarz Stanu, Pan Jarosław Duda podjął decyzję o wstrzymaniu zawierania umów z podmiotami, które zostały wybrane do ewentualnego prowadzenia OWSS na obszarze województwa dolnośląskiego.

więcej

Wyniki konkursu OWSS – edycja 2009 r.

24-04-2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu „Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, Edycja 2009 r.”, proponując poszczególnym podmiotom wykonywanie zadań na w ramach określonego obszaru terytorialnego. Departament Pomocy i Integracji oczekuje w terminie do 27 kwietnia 2009 r. na zwrotne potwierdzenie przyjęcia propozycji wykonywania zadań na określonym terytorium oraz propozycji kwot dotacji.
 
 

więcej

Konsultacje w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)

22-04-2009

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010), które odbędzie się dnia 28 kwietnia 2009 r.  o godz. 10.00  w siedzibie Ministerstwa przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.
 
Szczegóły-----

więcej

Rok 2010 – Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

10-04-2009

W związku z ustanowieniem roku 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad przygotowaniem krajowego programu jego wdrażania.

więcej

Monitoring działalności klubów integracji społecznej w latach 2005-2008

10-04-2009

W wyniku konkursu powierza się realizację projektu o charakterze pracy badawczo-analitycznej podmiotowi: EMAR Marketing Research z siedzibą w Warszawie.
Decyzją ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego podmiot ten uzyska dotację w wysokości 100.000 złotych. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie do końca grudnia 2009 roku raportu pt: Działalność klubów integracji społecznej w latach 2005-2008.

więcej

Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie w 2009 r. realizacji projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

31-03-2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn.zm.) w roku 2009 udzieli dotacji celowych na finansowe wsparcie projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3.000.000 zł.

 Ogłoszenie o konkursie  (pobierz plik)

 Kryteria oceny projektów  (więcej

Sprawozdanie z realizacji programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” za 2008 rok

24-03-2009

Departament Pomocy i Integracji Społecznej przedstawia sprawozdanie z realizacji programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej p.n. „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” - edycja – 2008 rok.

-> przejdź do strony z dokumentem

więcej

Nabór wniosków - Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

24-03-2009

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków w ramach programu 2007 i 2008 Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.
 
 

więcej

Budownictwo socjalne 2007-2008

18-03-2009

"Efekty inicjatyw Ministra Pracy i Polityki Społecznej w obszarze aktywnych form pomocy i rozwoju budownictwa socjalnego, 2007-2008" - podsumwano wyniki projektów realizowanych w okresie 2007-2008 przez samorządy gminne i organizacje pożytku publicznego, których celem było łączenie przedsięwzięć z zakresu budownictwa socjalnego oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

więcej
1  ««««  42  43  44  45  46  47  48  49  50  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: