submenu
content

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy Socjalnej

17-03-2009

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy Socjalnej pragnę złożyć serdeczne podziękowania  wszystkim  pracownikom socjalnym, a zwłaszcza tym którzy w ramach pomocy społecznej działają na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa socjalnego osób ubogich, żyjących na marginesie życia społecznego za to, że mimo konieczności realizowania coraz to nowych zadań, mimo olbrzymiego nawału codziennych powinności  zawodowych,  nie zapominają o pracy socjalnej będącej  jedną z najważniejszych form wspierania osób i rodzin w ich wysiłkach zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znaleźli.
Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 

więcej

Zasady konkursu "Świetlica, Praca i Staż.." w 2009 roku

11-03-2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał zasady konkursu na doposażenie nowych placówek świetlicowych w ramach zadań programowych „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” w 2009 roku.
 
 

więcej

OWSS w 2008 roku

02-03-2009

Podsumowano efekty działalności Ośrodków Wsparcia Spółdzielni Socjalnych za 2008 rok, które funkcjonowały w ramach inicjatywy programowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. „Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej”. To trzeci rok działalności OWSS w kraju i świadczenia przez nie usług wobec grup założycielskich spółdzielni socjalnych.
 
 

więcej

Komunikat dla zainteresowanych konkursem „Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej” – partnerem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”

02-03-2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził Aneks do zasad konkursu w ramach programu „Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej - Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – partnerem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”. W zasadach konkursowych rozszerzono zakres ofert o zadania związane z udzielaniem pomocy spółdzielniom socjalnym, które w 2009 r. muszą poddać się procesowi lustracji.
 
 

więcej

Program "Powrót osób bezdomnych do społeczności - edycja 2009 r."

02-03-2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził:

  • Harmonogram Programu na 2009 r.
  • Zasady konkursu w ramach Toru Nr 2. Centralny

-> przejdź do strony z dokumentami

więcej

Konsultacje międzyresortowe i społeczne

02-03-2009

Konsultacje międzyresortowe i społeczne - w związku z nowelizacją ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych – w zakresie projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie z 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni  domów dla bezdomnych.
 
 

więcej

Programy aktywnych form pomocy - harmonogram konkursów w 2009 r.

27-01-2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził na 2009 r. harmonogramy realizacyjne resortowych programów aktywnych form pomocy wraz z zasadmi konkursów.

-> przejdź do strony z informacją

więcej

Konsultacje - Program roczny na rok 2009 na potrzeby Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

26-01-2009

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że trwają konsultacje zapisów do programu rocznego na rok 2009 na potrzeby Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013.

więcej

"Krajowy Program Wychodzenia z Bezdomności" przekazany do konsultacji

19-01-2009

W MPiPS zakończono prace nad opracowaniem projektu dokumentu "Krajowy Program Wychodzenia z Bezdomności i Rozwoju Budownictwa Socjalnego na lata 2009-2015".

więcej

Zmiany wzorów sprawozdań dla realizatorów Programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” – edycja 2008 r.

13-01-2009

Wszystkich, którzy realizują na podstawie zawartych umów i aneksów zadania w zakresie usług wobec osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością, a także wobec osób potrzebujących w okresie tegorocznej zimy pomocy,  informujemy, że zostały zmienione wzory sprawozdań, zestawień faktur oraz innych dokumentów, potrzebnych do sprawozdawczości. Poniżej zamieszczamy obowiązujące wersje oraz przykłady, które mogą być pomocne w prawidłowym wypełnieniu poszczególnych tabel w sprawozdaniu.
 

więcej
1  ««««  43  44  45  46  47  48  49  50  51  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: