submenu
content

Pomoc bezdomnym zimą – spotkanie w MPiPS

26-09-2008

W ramach realizowanego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta projektu FIO "Rekomendacja do ogólnopolskiego modelu pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym", 3 października br., w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, odbędzie się spotkanie przedstawicieli instytucji administracji publicznej oraz sektora pozarządowego udzielających pośrednio lub bezpośrednio pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym.

więcej

Prezentacja Raportu „Krzywdzenie dzieci w Polsce”

18-09-2008

Raport „Krzywdzenie dzieci w Polsce” został zaprezentowany podczas konferencji prasowej w MPiPS 18 września 2008 r. W konferencji wzięli udział: Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Krystyna Wyrwicka i reprezentująca przeprowadzający badania do raportu OBOP Agata Zadrożna.

więcej

Stanowisko MPiPS w sprawie zatrudniania pielęgniarek w domach pomocy społecznej

27-08-2008

Minister Pracy i Polityki Społecznej 23 lipca br. przesłała pismo do Starostów Powiatów i Prezydentów Miast, w którym apeluje o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom domów pomocy społecznej swobodnego dostępu do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

więcej

Wyniki konkursu "Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych lub robotach publicznych"

11-07-2008

Ogłoszenie wyników konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. „Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych lub robotach publicznych”.

więcej

Konkurs - Nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

02-07-2008

Minister Pracy i Polityki Społecznej przyzna doroczne nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Udokumentowane wnioski o przyznanie nagród należy składać w Wydziałach Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich  w terminie do 31 lipca 2008 roku.

więcej

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

17-06-2008

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwartym konkursem ofert dotyczącym realizacji Programu „Powrót osób bezdomnych do społecznościTor Nr 2 – Centralny, Edycja 2008.
 
W związku z licznymi pytaniami jakie organizatorzy konkursu otrzymują od przedstawicieli organizacji pozarządowych w związku z niedawno ogłoszonym konkursem związanym z realizacją Programu „Powrót osób bezdomnych do społecznościTor Nr 2 – Centralny, Edycja 2008 – przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 
więcej

Tworzenie świetlic socjoterapeutycznych

16-06-2008

List MPiPS do Urzędów Marszałkowskich i Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, w sprawie tworzenia nowych świetlic/klubów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Na dofinansowanie tych zadań programowych, zabezpieczone zostały w budżecie ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego środki finansowe w wysokości 480 000,- zł oraz  dodatkowo 88 000,- zł, jako część niewykorzystanych środków na zadania  konkursowe  „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”.
 
więcej

Podział kwoty dotacji przeznaczonej na realizację w roku 2008 programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” Tor nr 1 – Regionalny

05-06-2008

Realizując tegoroczną edycję programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” dokonany został przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej algorytmiczny podział środków finansowych przewidzianych w 2008 roku na realizację zadań w ramach Toru Nr 1 Regionalnego, pomiędzy poszczególne województwa. 

-> przejdź do strony z informacjami szczegółowymi

więcej

Opublikowano rozporządzenie

05-06-2008

Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje, że rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 maja 2008 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych, zostało opublikowane 30 maja 2008 r. w Dzienniku Ustaw RP Nr 93, poz. 590.
 
 

więcej

Korekta konkursu „Klub Integracji Społecznej…”

04-06-2008

Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje, że Sekretarz Stanu Jarosław Duda podjął decyzję wprowadzającą korektę w zasadach konkursu „Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych.

więcej
1  ««««  45  46  47  48  49  50  51  52  53  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: