submenu
content

Apel ws. wynagrodzeń pracowników socjalnych

19-09-2018

Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do samorządów z apelem o podwyższenie wysokości wynagrodzeń pracowników socjalnych.

 

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w lipcu br., średnia krajowa wynagrodzenia brutto pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej wyniosła 2 635,35 zł, a w powiatowych centrach pomocy rodzinie – 2 601,56 zł. Co więcej, ponad 1030 OPS i 110 PCPR wykazało, że wysokość średniego wynagrodzenia dla pracowników socjalnych jest w ich jednostkach niższa niż średnia krajowa dla tego stanowiska.

Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do samorządów z apelem o podwyższenie wysokości wynagrodzeń pracowników socjalnych.

 

– Podobnie jak w roku ubiegłym, również teraz zwracam się do Państwa z apelem o podwyższenie wysokości wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych  w jednostkach Państwu podlegających, jest to bowiem jedna z form okazania szacunku i poważania dla wykonywanej przez nich pracy, która jest pracą trudną i wymagającą, ale jednocześnie, co podkreślają często w rozmowach sami pracownicy socjalni, przynoszącą zawodową satysfakcji – pisze w liście kierowanym do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów minister Elżbieta Rafalska.

 

Przeprowadzone przez MRPiPS badanie wykazało także, że w dalszym ciągu są ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie, które stosują praktykę wliczania do kwoty minimalnego wynagrodzenia dodatku przyznawanego pracownikom socjalnym za świadczenie pracy socjalnej w środowisku (w tym za przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych). Taki stan rzeczy – jak wskazuje minister – powoduje, że „idea dodatku określona przepisami ustawy jest niezrealizowana i nie spełnia swojej funkcji”. 

 

– Naszym zadaniem jest więc nieustanna praca nad wzmacnianiem autorytetu i poważania zawodu pracownika socjalnego. Zrobimy to zapewniając wszystkim pracownikom godne warunki pracy oraz adekwatne wynagrodzenie. Dzięki temu, cała uwaga pracowników socjalnych będzie skupiona na ich głównym zawodowym zadaniu i wyzwaniu, tj. pomocy wszystkim tym osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości – wskazuje minister Elżbieta Rafalska.

 

Kliknij, aby przeczytać pełną treść apelu. 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: