submenu
content

Walka z ubóstwem na wszystkich frontach

16-10-2018

Polska z największym spadkiem zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wśród wszystkich krajów unijnych.

 

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu w 2017 r. w Polsce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było w 2017 roku 19,5 % Polaków. To spadek o ponad jedną trzecią w porównaniu do 2008 r. (wtedy 30,5%). Tak duży spadek nie zanotowało w tym czasie żadne z obecnych państw Unii Europejskiej.

 

Z takim wskaźnikiem zagrożenia ubóstwem Polska znalazła się w grupie państw poniżej średniej unijnej tuż za Maltą (19,2%) i Niemcami (19%), ale z wynikiem lepszym niż w Belgii (20,3%) czy Luxemburgu (21,5%).

 

Do państw najbardziej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 2017 należy Bułgaria, Rumunia i Grecja, gdzie wskaźnik ten przekracza znacznie 30-procentową granicę.

 

Z kolei w Czechach i Finlandii zagrożenie ubóstwem jest najmniejsze.

 

Także pod względem wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy w gospodarstwie domowym dane dla Polski wskazują rekordowo niskie wartości. Jedynie 5,7% osób w Polsce poniżej 60 roku życia  wykazywały bardzo niską intensywność pracy. Po Słowacji i Czechach jest to najlepszy wynik w UE w 2017 r. Dla porównania wskaźnik ten w Niemczech wynosi 8,7%,  a Hiszpanii aż 12,8%.

 

Także w przypadku pozostałych komponentów składających się na wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Polska zanotowała w latach 2008-2017 spadki poniżej średniej unijnej:

  • wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych – spadek z 16,9% na 15% w 2017 r. (średnia unijna 16,9%)
  • wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej – spadek z 17,7% na 5,9 % (średnia unijna 6,9%)

 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym liczony przez Eurostat to wskaźnik złożony łączący informacje z trzech podwskaźników: wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych, wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej oraz wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy w gospodarstwie domowym.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: