submenu
content

Dodatkowe wsparcie na pomoc osobom bezdomnym

17-10-2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

 

W ramach dodatkowego konkursu będą dofinansowywane projekty, odpowiadające Modułowi III:

 

  • MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Moduł III dotyczy placówek udzielających tymczasowego schronienia (tj. noclegowni, schronisk i ogrzewalni) - w rozumieniu art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.).

 

Na realizację projektów w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył dodatkową kwotę w wysokości 15 mln złotych.

 

Oferty konkursowe należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - dodatkowy konkurs”) do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie do dnia 7 listopada 2018 r. (liczy się data wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

 

Pliki do pobrania znajdują się tutaj

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: