submenu
content

Wręczenie nagród pracownikom socjalnym

21-11-2007


Na zdjęciu Minister Fedak wręczajaca nagrody 

W Dniu Pracownika Socjalnego, tj. 21 listopada w Warszawie odbyła się doroczna uroczystość wręczania nagród specjalnych Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. W uroczystości udział wzięła Minister Pracy i Polityki Społecznej – Jolanta Fedak, która wręczyła tegorocznym Laureatom nagrody i wyróżnienia.

W roku 2007 Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał 13 nagród pieniężnych oraz 16 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych. Zgłoszono ogółem 154 wnioski o nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, w tym 83 wnioski o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 71 wniosków w kategorii zespołowej.

Zobacz listę nagrodzonych wraz z krótką charakterystyką. (kliknij)

Minister Fedak podkreśliła znaczenie zawodu pracownika socjalnego. Wspomniała o trudach, ale i wielu zaletach wykonywania zawodu pracownika socjalnego, konieczności wzmocnienia jego roli jako profesjonalisty działającego na rzecz integracji społecznej osób ubogich i wykluczonych społecznie, konieczności podniesienia rangi zawodu „pracownika socjalnego”. Zapewniła, że „ sprawy pomocy społecznej są dla mnie szczególnie ważne i zawsze będę je miała na uwadze, starając się, by człowiek, który jest podmiotem naszych działań, nie zaginął gdzieś w czeluściach codziennych spraw”. Na zakończenie Minister przytoczyła łacińską sentencję Honos habet onus, tzn. zaszczyt pociąga za sobą obowiązki. Powiedziała „zaszczytem jest służyć innym, więc nie zmarnujmy danej nam szansy”. Złożyła również wszystkim Gościom zgromadzonym na uroczystości życzenia satysfakcji z pracy, spełnienia w życiu prywatnym, szczęścia i zdrowia.
Występ uświetnił wykład Pani Joanny Staręgi – Piasek, Przewodniczącej Rady Pomocy Społecznej pt. „Ku nowoczesności” oraz występ uczniów Wydziału Jazzu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Doroczne nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznawane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. Nr 74, poz. 658).
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: