submenu
content

Konsultacje w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)

22-04-2009
W związku z przygotowaniami do wdrażania w Polsce Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkie zainteresowane strony do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010).
 
Spotkanie konsultacyjne w związku z przygotowaniami do wdrażania Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala im. A. Bączkowskiego
 
28 kwietnia 2009 r., godz. 10.00
 
10.00 – 10.15        -      
powitanie uczestników – Pan Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Koordynator Europejskiego Roku 2010
 
10.15 – 10.45       -      
podstawowe założenia i koncepcja Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) -  Pani Anna Prekurat, Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS
 
10.45 – 11.15       -     
Krajowy Program wdrażania Europejskiego Roku 2010 w Polsce – priorytety i działania – prezentacja MPiPS
 
11.15 – 11.30       -      
przerwa kawowa
 
11.30 – 12.45       -      
Krajowy Program wdrażania Europejskiego Roku 2010 w Polsce – priorytety i działania – dyskusja
 
12.45 – 13.00       -      
podsumowanie dyskusji
 
  
Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać do dnia 27 kwietnia 2009r.  na adres:   
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uwzględniona będzie kolejność zgłoszeń uczestników.
 
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: