submenu
content

WYNIKI KONKURSU „Powrót osób bezdomnych do społeczności” Tor Nr 2 Centralny, Edycja 2009.

23-07-2009

Sekretarz Stanu, Jarosław Duda zatwierdził listę wniosków o dofinansowanie w 2009 r. w ramach programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” Tor Nr 2 Centralny, Edycja 2009.
Wyniki konkursu przedstawiają się w liczbach w sposób następujący:
- W ramach konkursu zarejestrowano ogółem 116 ofert konkursowych – na łączną kwotę wnioskowanej dotacji: 10.927.616 zł.
- Liczba wniosków odrzuconych – 90 ofert na kwotę zgłoszonych potrzeb 8.622.483 zł.
- Liczba wniosków przyjętych do dofinansowania – 26 ofert na kwotę zgłoszonych potrzeb 2.305.133 zł.

Ponieważ środki przeznaczone na realizację programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” Tor Nr 2 Centralny  wynoszą w roku 2009 - 2.000.000 zł., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmuszone było odrzucić 90 ofert konkursowych. Dofinansowanie otrzymały tylko najlepsze wnioski konkursowe, które zostały najlepiej ocenione (na poziomie 12,5 pkt i powyżej). Organizacje zgłaszały różne kwoty dofinansowania, stąd wysokości poszczególnych przyznanych dotacji mogą się różnić.   
Departament Pomocy i Integracji Społecznej oczekuje obecnie na pisemne potwierdzenie akceptacji przez Wnioskodawców przedstawionych propozycji kwot dofinansowania. Warunkiem przekazania umowy do podpisu jest nadesłanie potwierdzenia na adres e-mailowy: w terminie 7 dni od daty ukazania się wyników konkursu.

Załączniki:
1. Wnioski konkursowe zatwierdzone do dofinansowania

2. Odrzucone wnioski konkursowe

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: