submenu
content

Ogłoszenie konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2011

16-05-2011

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”  i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy), prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej dla osób bezdomnych.
 
W 2011 roku na realizację „Programu…” przeznaczono kwotę 5.000.000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50.000 zł.
Oferty konkursowe można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 24 czerwca 2011 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: