submenu
content

Czas składać wnioski o nagrody specjalne w zakresie pomocy społecznej

26-05-2011

Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego będą przyznane nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2011 r.

 

W 2011 roku Rada Pomocy Społecznej określiła następujące priorytety przy ocenie wniosków:

 

  • promocja wniosków dotyczących wybitnych osiągnięć w budowaniu prestiżu zawodu pracownika socjalnego w społeczności lokalnej;
  • promocja wybitnych, nowatorskich działań w realizacji idei wolontariatu (bieżący rok jest Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu);
  • promowanie efektywnych działań służb społecznych w celu usamodzielnienia osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

 

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej. Wnioski wraz z dokumentacją (opis działalności i osiągnięć kandydata lub kandydatów zgłoszonych do nagrody, materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, co najmniej dwie niezależne opinie osób lub instytucji mogących potwierdzić działalność i osiągnięcia kandydata lub kandydatów), należy złożyć do 31 lipca 2011 r. u właściwego wojewody.

 

Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej są przyznawane w kategorii indywidualnej - dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej. Zasady określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 7 kwietnia 2005 r., w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005, Nr 74, poz. 658). 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: