submenu
content

Wyniki otwartych konkursów ofert

27-05-2011

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 24 i 26 maja 2011 r. zaakceptował ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursach:
1. „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2011 r.”,
2. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”.
Podmioty, które otrzymały dotację w innej niż wnioskowana kwocie, po dokonaniu stosownych zmian w harmonogramach realizacji projektów i kosztorysach, proszone są o pisemne potwierdzenie przyjęcia kwoty dotacji.
Potwierdzenia można dokonać drogą elektroniczną:
1. Konkurs - „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2011 r.”, na adres: aneta.kowalska@mpips.gov.pl lub na numer fax’u: (22) 661 12 76.
2. Konkurs - „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”, na adres: jolanta.okrzeja@mpips.gov.pl lub na numer fax’u: (22) 661 12 76.
Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia kwoty dotacji, Departament Pomocy i Integracji Społecznej przekaże drogą pocztową dwa egzemplarze umowy, które po podpisaniu należy zwrotnie przesłać na adres:
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: