submenu
content
Regionalne Targi Aktywnych... Regionalne Targi Aktywnych... Regionalne Targi Aktywnych...

Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy w Łobzie

29-06-2011

W ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015 r.”, ogłoszonego i dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Stowarzyszenie Współistnienie - Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie. było organizatorem drugich Regionalnych Targów Aktywnych Form Pomocy dniach 16-17 czerwca 2011 r.
Partnerami Targów byli również: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinieoraz Powiat Łobeski.

Celem Targów była promocja szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Zaprezentowane zostały efektywne idee oraz wdrożone doświadczenia samorządów gminnych, organizacji pozarządowych z obszaru aktywnych form pomocy. Spotkanie miało na  celu wzmocnienie przekonania o wartości idei pomocy społecznej i gospodarki społecznej poprzez partnerską działalność sektorów organizacji pozarządowych. Na Targach była możliwość zapoznania się z dorobkiem podmiotów działających w obszarze aktywnych form pomocy.

W Targach Aktywnych Form Pomocy uczestniczyło w charakterze wystawców
kilkanaście podmiotów z 15 województw, prezentując dorobek swojej działalności oraz uczestnicząc w panelowych dyskusjach na temat metod przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
 

W Targach uczestniczyli m.in.:

Magdalena Kochan - Poseł na Sejm RP
Bartosz Arłukowicz - Pełnomocnik premiera ds. koordynacji współpracy organizacji pozarządowych i administracji w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
Krystyna Wyrwicka - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS
Jerzy Mormul - Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy
Ryszard Mićko - Wicewojewoda Zachodniopomorski

Michał Karłowski - Wicestarosta Powiatu Łobeskiego
Maria Paprocka – Wall - Prezes Stowarzyszenia „Współistnienie”
Andrzej Przewoda - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

 

W najbliższym czasie zostanie przestawiona obszerniejsza relacja z Targów w formie Biuletynu.

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: