submenu
content

Komunikat o zmianie zasad otwartego konkursu ofert w ramach Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2011

08-07-2011

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje o wprowadzeniu zmian w zasadach otwartego konkursu ofert w ramach Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2011 (ogłoszonego na stronie internetowej ministerstwa w dniu 16 maja 2011 r.).

Wprowadzone zmiany:

1)      nie udziela się wsparcia działaniu „aktywizacja bezdomnych poprzez współtworzenie i kolportaż magazynu ulicznego”, wymienionemu jako jedno z rekomendowanych przez PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowedziałań w ramach Celu Ogólnokrajowego „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych i autobusowych oraz w ich otoczeniu”,  

2)      czas  składania ofert zostaje przedłużony do 31 lipca 2011 r.,

3)      skróceniu ulega czas realizacji projektów. W ramach przyznanejprzez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2011 r.,

4)      każdy podmiot, który złożył ofertę w celu ogólnokrajowym w którym wystąpiło działanie „aktywizacja bezdomnych poprzez współtworzenie i kolportaż magazynu ulicznego”, ma prawo swój wniosek poprawić lub złożyć nowy wniosek w którym nie wystąpi już wspomniane działanie a następnie odesłać je do właściwego Wydziału Polityki Społecznej w terminie do 31 lipca 2011 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: