submenu
content

Wynik otwartego konkursu ofert w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2011

19-07-2011

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 18 lipca 2011 r. zaakceptował ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowe wsparcie w 2011 r. realizacji projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Podmioty, które otrzymały dotację w innej niż wnioskowana kwocie, po dokonaniu stosownych zmian w harmonogramach realizacji projektów i kosztorysach, proszone są o pisemne potwierdzenie przyjęcia kwoty dotacji.


Potwierdzenia można dokonać drogą elektroniczną: lub na numer faxu: (22) 661 12 76. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia kwoty dotacji, Departament Pomocy i Integracji Społecznej przekaże drogą pocztową dwa egzemplarze umowy, które po podpisaniu należy zwrotnie przesłać na adres:


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: