submenu
content

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2011.

19-09-2011

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 16 września 2011 r. zaakceptował ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2011.

 

Poniżej przedstawiamy kilka informacji dotyczących niniejszego konkursu:

 • Kwota programowa dotacji w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” na 2011 r. – 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych)
   
 • Zgodnie z zasadami konkursowymi WydziałyPolityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadziły ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną wszystkich ofert konkursowych, klasyfikując oferty według następujących  grup merytorycznych:

-         bardzo dobre: 7-6 pkt (Grupa A),

-         przeciętne:  4-5 pkt (Grupa B),

-         słabe: 2-3pkt(Grupa C),

-         nie spełniające celów programu na 2011 rok: 0-1 pkt  (Grupa D).

Komisja konkursowa powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dokonała natomiast ostateczną ocenę merytoryczną, rozpoczynając ją od grupy A.
 

 • W ramach konkursu zostało złożonych 215 ofert konkursowych, w których organizacje wnioskowały ogółem o kwotę: 20.518.800 złotych

w tym:

–        10 ofert dotyczących celu ogólnokrajowego (Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych i autobusowych oraz w ich otoczeniu)

–        205 ofert dotyczących celów regionalnych (określonych przez poszczególne Wydziały Polityki Społecznej)
 

 • Do dofinansowania brano pod uwagę oferty konkursowe, które w ocenie WPS uzyskały najwyższą ilość punktów – 7 pkt (Grupa A).

–        Ponieważ jedynie Wydział Polityki Społecznej z woj. kujawsko-pomorskiego, nie ocenił ani jednego wniosku na 7 pkt., przy propozycji dofinansowania wzięto także pod uwagę wnioski ocenione przez kujawsko-pomorski WPS na 6 pkt (także Grupa A)
 

 • Ogółem ofert ocenionych przez Wydziały Polityki Społecznej na 7 pkt – było 87, plus 5 wniosków z woj. kujawsko-pomorskiego ocenionych na 6 pkt  - w sumie 92 wnioski, w tym:

–        6 ofert dotyczących celu ogólnokrajowego

–        86 ofert dotyczących celów regionalnych

–        które wnioskowały ogółemna kwotę 10.219.886 zł.

 

 • Komisja konkursowa powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dokonała ponownej oceny wniosków z wymienionej powyżej grupy 92 najwyżej ocenionych przez WPS wniosków z grupy A

   
 • Komisja Konkursowa zarekomendowała Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania w 2011 roku 51 ofert konkursowych ocenionych przez Komisję konkursową na 7 pkt (Grupa A)

w tym:

–        6 ofert dotyczących celu ogólnokrajowego

–        45 ofert dotyczących celów regionalnych
 

Poniżej zamieszczamy tabele z organizacjami, które otrzymały dofinansowanie w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Edycja 2011, oraz rejestr wszystkich organizacji, które złożyły swoje oferty w ramach konkursu.
 

Obecnie Departament Pomocy i Integracji Społecznej oczekuje, iż wszystkie organizacje dofinansowane w tegorocznej edycji konkursu, jak najszybciej przekażą do siedziby departamentu:

–        oświadczenie, że organizacja akceptuje przyznaną kwotę dotacji (jeśli nastąpiła zmiana względem wnioskowanej kwoty dotacji),

–        po 2 egzemplarze wypełnionej umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

Wzór umowy zostanie w najbliższym czasie przesłany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej do organizacji, które mają dostać dofinansowanie, drogą elektroniczną.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: