submenu
content

Program dożywiania priorytetem rządu

16-12-2015

Dostrzegając skalę problemu niedożywienia w 2006 roku, po wygranych wyborach, rządzące wówczas Prawo i Sprawiedliwość ustanowiło ustawę wprowadzającą program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jego istotą było ograniczanie zjawiska niedożywienia szczególnie wśród dzieci.

 

Program dożywiania realizowany jest przez samorządy, jako zadanie własne, a budżet państwa dofinansowuje go rocznie w wysokości 550 mln zł.  To przede wszystkim od zaangażowania samorządów gminnych zależy, czy realizacja Programu przebiega efektywnie.

 

Program umożliwia m.in. udzielenie pomocy w formie posiłku dzieciom i uczniom bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej. Ministerstwu zależy, aby posiłki finansowane z ww. Programu wydawane dzieciom były pełnowartościowe i wysokiej jakości. Zdarza się bowiem, że zamiast ciepłego, zbilansowanego posiłku, dziecko dostaje jedno danie gorące, mleko, bułkę lub kanapkę.

 

Należy podkreślić, że resort na bieżąco monitoruje realizację programu, udziela pisemnych i telefonicznych wyjaśnień i reaguje na sytuacje, z którymi samorządy gminne mają jakiekolwiek problemy, by nie dochodziło do przypadków, w których dzieci były pozbawiane pomocy w zakresie dożywiania. Podejmowane przez resort działania zmierzają do jak najbardziej efektywnego wykorzystania przeznaczonych środków.  

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: