submenu
content

Niemal 4,5 mln zł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

21-03-2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte  konkursy  ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016. Zakres konkursów obejmuje projekty z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.
 
Te konkursy to:
  • Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze srodowiska - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 949 tys. zł.
  • Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 2 mln zł.
  • Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 1,4 mln zł

 

 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: