submenu
content

Pomagajmy innym

14-10-2016

W związku z możliwością pojawienia się w najbliższym czasie ujemnych temperatur, minister rodziny apeluje o szczególną wrażliwość na los osób wymagających szczególnej troski – bezdomnych, starszych, samotnych czy niepełnosprawnych.

 

Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia. Powiadamiajmy odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. 

 

Zgłoszenia przyjmuje Straż Miejska,  Policja oraz Pogotowie. Działa też alarmowy numer 112.

 

We wszystkich województwach działają centra zarządzania kryzysowego, które są zobowiązane do wskazywania miejsc lub zabierania osób potrzebujących pomocy do ogrzewalni noclegowni lub schroniska. Placówki te działają całodobowo. Informacje kontaktowe znajdują się na stronach urzędów wojewódzkich.

 

Szczególną role mają do odegrania pracownicy socjalni, udzielający pomocy oraz administracji samorządowej docierający z informacjami i pomocą do wszystkich, którzy potrzebują wsparcia.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: