submenu
content

Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do władz samorządowych

21-10-2016

Minister Elżbiera Rafalska zwróciła się do władz samorządowych z apelem o identyfikację placówek, w których mogą przebywać osoby wymagające całodobowej opieki, a co do których zachodzi podejrzenie, że działają nielegalnie tj. bez wymaganych prawem zezwoleń.

 

Pismo w tej sprawie zostało już skierowane do wojewodów.

 

O każdym takim przypadku należy informować służby Wojewody.  Szybka informacja w takich sprawach, przekazana do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, pozwoli na wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie i ochronę praw osób korzystających z takich form pomocy. 

 

Minister Rafalska zwraca także uwagę na prawidłowe kierowanie osób wymagających całodobowej opieki jedynie do domów pomocy społecznej prowadzonych przez samorządy lub na ich zlecenie. 

 

Osoby niepełnosprawne, przewlekle chore i osoby w podeszłym wieku powinny przebywać w warunkach godnych i  być otoczone właściwą pomocą i opieką - pisze w apelu minister Elżbieta Rafalska.

Apel Ministra Rodziny, Pracy...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: