submenu
content

Trzeba sprawdzać domy opieki

28-10-2016

Minister Elżbieta Rafalska 28 października odwiedziła Poznań, gdzie spotkała się z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie. Mówiła m.in. o sytuacji domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

 

Minister Rafalskiej towarzyszyła podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska, która w resorcie odpowiada za politykę senioralną oraz pomoc społeczną.

 

Podczas wizyty w Poznaniu minister Rafalska odwiedziła Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży, prowadzony przez Zgromadzenie C.M.B.B. „Serafitki” oraz  Poznański Dom Seniora, działający w ramach Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”.

 

- Wystąpiłam do gmin o monitorowanie placówek, które mogą działać w szarej strefie – mówiła minister Elżbieta Rafalska. – Zwracam się też z prośbą do bliskich osób, które przebywają w takich miejscach, o regularne sprawdzanie ich sytuacji.

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy niezwłocznie zawiadomić wojewódzki wydział polityki społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie. Odpowiednie służby mogą wówczas sprawdzić, czy placówka jest zarejestrowana i czy spełnia standardy, określone w ustawie o pomocy społecznej.

Minister Elżbieta Rafalska odwiedziła Poznań Minister Elżbieta Rafalska...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: