submenu
content

I Posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego

26-10-2016

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyła w Białobrzegach w I Posiedzeniu Rady Zatrudnienia Socjalnego.  Podczas posiedzenia wręczyła Akty Powołania czternastu członkom Rady oraz podziękowała za chęć uczestnictwa w pracach Rady.

 

- Posiadacie Państwo wiedzę praktyczną oraz teoretyczną na temat prawidłowego funkcjonowania jednostek reintegracji zawodowej i społecznej. Wierzę, że zaowocuje to dobrą współpracą i wypracowaniem skutecznych rozwiązań - powiedziała Elżbieta Bojanowska.

 

Prace Rady, będą polegały między innymi na opiniowaniu projektów aktów prawnych, inicjowaniu zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego czy przygotowywania ekspertyz dotyczących wybranych obszarów zatrudnienia socjalnego.

 

Rada działa przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego reprezentują wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe i są powołani na okres 3 lat.

 

Po zakończeniu obrad Rady, nastąpiło otwarcie Konferencji Członków Regionalnych Platform Współpracy oraz Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Podczas konferencji omówiono początki powstania Ogólnopolskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz istotę ważności działania w partnerstwie i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego. Tematem Konferencji było również przybliżenie działania Regionalnych Platform Współpracy oraz tematyki zatrudnienia socjalnego.

 

Regionalne Platformy Współpracy koncentrując swoje działania na promowaniu wartości zatrudnienia socjalnego oraz idei centrów i klubów integracji społecznej jako jednostek istotnie wspomagających i uzupełniających działalność instytucji pomocy społecznej i rynku pracy, przyczyniają się do wzmocnienia rozwiązań w obszarze zatrudnienia socjalnego, w tym zwiększenia liczby powstawania kolejnych jednostek realizujących reintegrację społeczną i zawodową, szczególnie w regionach z najniższym poziomem ich występowania, a jednocześnie wysokim wskaźnikiem bezrobocia.

I Posiedzenie Rady... I Posiedzenie Rady... Konferencji Członków...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: