submenu
content

Otwarte konsultacje społeczne

24-03-2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym informuje, że Komisja Europejska prowadzi otwarte konsultacje dotyczące oceny śródokresowej Funduszu. 
 
Na podstawie wyników konsultacji zostanie opracowany dokument roboczy KE prezentujący praktyki stosowane we wdrażaniu FEAD, mający na celu udoskonalenie zasad realizacji Funduszu w przyszłości.
Aby wyrazić swoją opinię, należy wypełnić kwestionariusz (w języku polskim) dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: 
 
MRPiPS zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach zarówno obywateli, jak również przedstawicieli organizacji i instytucji, które uczestniczą w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 lub otrzymują z niego wsparcie.
 
Konsultacje trwają do 5 maja 2017 r.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: