submenu
content

Rozstrzygniecie konkursu

31-03-2017

Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska 29 marca 2017 r. zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2017 r.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 marca 2017 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 14 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dni od dnia ukazania się wyników konkursu na stronie Ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy.

 

-> czytaj więcej

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: