submenu
content

Konkurs rozstrzygnięty

31-03-2017

Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 r., rozpisanego  w Programie „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie bez zbędnej zwłoki wymaganej dokumentacji (zgodnie z częścią VIII ogłoszenia o konkursie) w celu zawarcia umowy.

 

-> czytaj więcej

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: