submenu
content

Komunikat o konkursach uzupełniających

31-03-2017

W dniu 28 i 29 marca 2017 r. zostały zatwierdzone przez Ministra, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych w ramach Programu  „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”, tj.

 

  1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2017”;
  2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy,
    ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017;
  3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości
    i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017.

 

Z uwagi na niewykorzystane w pełni kwoty przeznaczone na realizację ww. konkursów, niezbędne jest ogłoszenie konkursów uzupełniających.

 

Więcej informacji.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: