submenu
content

IPiSS partnerem w ramach PO WER 2014-2020

12-04-2017

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, typ projektu: Opracowanie i wdrożenie narzędzia agregowania, analizowania i monitorowania na poziomie krajowym danych pochodzących z oceny zasobów pomocy społecznej, przeprowadzanej na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.

 

MRPiPS  informuje, że na zamieszczone 9 marca br. ogłoszenie o naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego w ramach PO WER 2014-2020 wpłynęło zgłoszenie jednej instytucji badawczej - Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie ul. Bellotiego 3 B.

 

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych spełnił zawarte w ogłoszeniu wymogi formalne i merytoryczne i został wybrany jako Partner do wspólnej realizacji projektu. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: