submenu
content

Uroczystość wręczenia certyfikatów superwizorom pracy socjalnej

26-09-2017

26 września 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów pierwszym w Polsce superwizorom pracy socjalnej.


Wśród certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej są osoby posiadające wysokie kwalifikacje w zakresie prowadzenia superwizji z pracownikami socjalnymi.

 

Pierwsi superwizorzy pracy socjalnej zdobyli certyfikat na podstawie art. 3 ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.1310), przystępując w dniu 28 lipca br. do egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną
ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działającą przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wynik pozytywny z egzaminu uzyskały 23 osoby, które w dniu 26 września 2017 r. odebrały certyfikaty superwizora pracy socjalnej.

 

Mamy nadzieję, że praca certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej przyczyni się do profesjonalizacji służb pomocy społecznej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: