submenu
content

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - edycja 2018 r.

12-02-2018

 

W dniu 7 lutego 2018 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego" - edycja 2018 r.

 

Komisja konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 1 lutego 2018 r., dokonała oceny formalnej i merytorycznej 12 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo.Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych pięć ofert.

 

Komisja zakwalifikowała do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej siedem ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne korzystając z dotacji. Wśród pozytywnie ocenionych ofert znalazły się trzy oferty jednostek samorządu terytorialnego oraz cztery oferty stowarzyszeń.

 

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy.

 

Więcej informacji tutaj

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: