submenu
content

Nabór uzupełniający do Rady Zatrudnienia Socjalnego

27-02-2018

Na podstawie § 4  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór uzupełniający do Rady Zatrudnienia Socjalnego.

 

W związku z powyższym minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego zaprasza wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe do zgłaszania kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego.

 

Zgłoszenia na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego należy składać zgodnie z załącznikami do komunikatu w terminie do dnia 23 marca 2018 r.,(liczy się data stempla pocztowego), na adres:

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem „Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego”

 

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wybierze dwóch kandydatów w celu uzupełnienia składu Rady Zatrudnienia Socjalnego. Wybrana osoba zostanie poinformowana o tym fakcie pisemnie, a na stronie ministerstwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie zamieszczony stosowny komunikat w powyższej sprawie.

 

Załączniki:

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: