submenu
content

Konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER - Skuteczna Pomoc Społeczna

26-03-2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.

 

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego przedmiotem będą działania edukacyjne
z zakresu organizacji pomocy społecznej na rzecz osób kierujących schroniskami dla osób bezdomnych lub do kandydatów na kierowników.

 

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

wyłącznie instytucje, które uzyskały zgodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu organizacji pomocy społecznej podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Wnioskodawca powinien być ujęty w Wykazie podmiotów, które uzyskały zgodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych z organizacji pomocy społecznej, publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.

 

Projekt może być realizowany w Partnerstwie. Maksymalna liczba Partnerów wynosi 3
(Lider + 2 Partnerów). Rolę lidera partnerstwa pełni Beneficjent projektu.

 

Alokacja na konkurs wynosi 3 250 000 zł.

 

W ramach projektów wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wys. 3,00% wartości projektu.

 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przyjmowane są od dnia 24.03.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 15.04.2018 r. (do godz. 23.59).

 

Więcej informacji na temat konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami, znajduje się na stronach internetowych: www.efs.mrpips.gov.pl.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: