submenu
content

Wyniki uzupełniające otwartych konkursów ofert

02-05-2018

W dniu 27 kwietnia 2018 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki uzupełniających otwartych konkursów ofert pn.:

 

  1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018 r.”,
  2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2018 r.,
  3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r.

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 25 kwietnia 2018 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach ww. konkursów.

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy.

 

Wzory umów i lista wyłonionych podmiotów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: