submenu
content

Powoływanie uzupełniąjace

07-06-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza procedurę uzupełniającą powołania członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

więcej

Wyniki konkursu uzupełniającego

29-05-2017

Publikujemy wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 r.

więcej

Wyniki uzupełniającego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu"

26-05-2017

W dniu 24 maja 2017 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego uzupełniającego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2017 r.

więcej

Wyniki uzupełniającego konkursu „Nowe horyzonty aktywnej integracji…”

25-05-2017

Publikujemy wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017 r.”.

więcej

Egzaminy na superwizorów pracy socjalnej

12-05-2017

Informacja dotycząca wyboru jednostki organizacyjnej, współpracującej z Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w zakresie organizacji egzaminów na superwizorów pracy socjalnej.

więcej

Można zgłaszać kandydatów do nagrody dla pracowników socjalnych

12-05-2017

W Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne MRPiPS za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Wnioski można składać w Wydziałach Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich do 31 lipca 2017 r.

więcej

Wyniki konkursu

11-05-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017.

więcej

Minister Rafalska otworzyła Środowiskowy Dom Samopomocy

08-05-2017

Minister Elżbieta Rafalska wraz z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem wzięli udział w oficjalnym otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu w gminie Deszczno w województwie lubuskim. Dom powstał w zmodernizowanym budynku zamkniętej szkoły.

więcej

Dzień Ludzi Bezdomnych

14-04-2017

14 kwietnia obchodzimy Dzień Ludzi Bezdomnych. W tym dniu w szczególny sposób powinniśmy pamiętać o osobach pozostających bez dachu nad głową, pozbawionych często niezbędnych środków do zaspokojenia elementarnych potrzeb.

więcej

Wyniki konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi’’

12-04-2017

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 11 kwietnia 2017 r. zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017 r. 

więcej
1  ««««  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: