submenu
content

Otwarte konsultacje społeczne

24-03-2017

MRPiPS zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach zarówno obywateli, jak również przedstawicieli organizacji i instytucji, które uczestniczą w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 lub otrzymują z niego wsparcie.

więcej

List minister Elżbiety Rafalskiej do pracowników pomocy i integracji społecznej

21-03-2017

Minister Elżbieta Rafalska wystosowała list z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej. Składa w nim życzenia wszystkim pracownikom pomocy i integracji społecznej.

więcej

Wybór organizacji partnerskich

17-03-2017

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym wybranych do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 i Podprogram 2018.

więcej

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu

17-03-2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017 zostało przesunięte na 11 kwietnia 2017 r.

więcej

Kampania „Wybieram pomoc”

16-03-2017

Kampania medialna „Wybieram pomoc”, adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc, jest realizowana od 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

więcej

Otwarty nabór partnera

09-03-2017

MRPiPS ogłasza drugi otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu z Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

więcej

Zmiany w spółdzielniach socjalnych pomogą bezdomnym

09-03-2017

Liczba bezdomnych w porównaniu z rokiem 2015 zmalała o 2.753 osoby. Planowane zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych pomogą w ich reintegracji.

więcej

Mniej osób bezdomnych

09-03-2017

O 2,7 tys. osób zmniejszyła się liczba osób bezdomnych w porównaniu z rokiem 2015 – wynika z badania, które przeprowadzono w lutym br.

więcej

Unieważnienie naboru

08-03-2017

MRPiPS informuje, że został unieważniony otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie i wdrożenie narzędzia agregowania, analizowania i monitorowania na poziomie krajowym danych pochodzących z oceny zasobów pomocy społecznej...

więcej

W Bydgoszczy o polityce rodzinnej

02-03-2017

Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska spotkała się dziś z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z Kujawsko – Pomorskiego i Pomorskiego. Szefowa resortu mówiła o kierunkach działań w polityce rodzinnej i pomocy społecznej.

więcej
1  ««««  9  10  11  12  13  14  15  16  17  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: