submenu
content

Schroniska i noclegownie dostępne dla wszystkich

23-01-2017

Ani wiek, ani niepełnosprawność nie jest powodem,  dla którego bezdomny nie mógłby być przyjęty do schroniska czy noclegowni. W sytuacjach kryzysowych (np. mróz) placówka ma obowiązek przyjąć każdą osobę,  a następnie podjąć działania zmierzające do ustalenia gdzie ma docelowo przebywać. 

więcej

Informacja o wyborze partnera do realizacji projektu

12-01-2017

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wybrany został do wspólnej realizacji projektu pn. Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie  instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego.  

więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

04-01-2017

MRPiPS zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych ds. opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach.

więcej

Szersze wsparcie z Pomocy Żywnościowej

02-01-2017

Od nowego roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Progi dochodowe zostały podwyższone do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

więcej

Środowiskowe domy samopomocy - informator

30-12-2016

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat ogólnych zasad funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawierającą m.in. typy takich placówek, reguły kierowania do nich, rodzaje świadczonych usług czy odpłatności.

więcej

Konkurs "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2017

21-12-2016

W 2017 roku na realizację Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę  3 000 000 zł.  Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 16 stycznia 2017 r.
 

więcej

Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - edycja 2017

20-12-2016

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło treść programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na rok 2017. Został on podpisany przez podsekretarz stanu Elżbietę Bojanowską 19 grudnia 2016 r.

więcej

Konkurs plastyczny dla DPS-ów

15-12-2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza mieszkańców domów pomocy społecznej i uczestników ośrodków wsparcia do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym  pn. „ Rodzina w moich oczach”. 

więcej

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – konkursy MRPiPS

14-12-2016

MRPiPS zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

więcej

5 mln zł na walkę z bezdomnością w 2017 r.

13-12-2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności". 

więcej
1  ««««  11  12  13  14  15  16  17  18  19  »»»»  61
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: