submenu
content

Podsumowanie działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

05-10-2005
- Podczas spotkania z prezesem Rady Ministrów Komisja Kodyfikacyjna przedstawiła premierowi Markowi Belce dwie wersje robocze kodeksów pracy: indywidualnego i zbiorowego. W trakcie spotkania uzgodniono również, że premier przekaże wyniki prac Komisji nowemu rządowi – powiedział podczas briefingu Jacek Męcina, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

Prof. Seweryński podkreślił, że po raz pierwszy w systemie prawa polskiego podejmujemy zgodnie z decyzją rządu dwie kodyfikacje: indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. – To tłumaczy dlaczego prace trwają długo i dlaczego prawie wszystkie rozwiązania są kontrowersyjne – dodał. Podkreślił również, że Komisja nie będzie się wypowiadać na temat konkretnych rozwiązań, dopóki nie powstaną ostateczne wersje. – Są to bowiem nierozerwalnie połączone kodyfikacje – zauważył.

Przewodniczący Komisji zwrócił również uwagę, że o ostatecznym kształcie dokumentów zadecyduje m.in.: polityka rządu w odniesieniu do szeroko rozumianych stosunków pracy. – Wobec tego mamy świadomość złożoności powierzonego nam zadania. Wiemy, że prawo pracy jest przedmiotem zainteresowania całego społeczeństwa, w którym każdy ma własną koncepcję, nie wspominając już o oczekiwaniach zarówno ze strony pracowników jak i pracodawców – dodał.

Prof. Seweryński podkreślił, że podstawowym celem Komisji jest stworzenie takiego prawa pracy, które będzie chroniło zarówno interesy pracownicze jak i interesy pracodawców. – Jest to łatwe do powiedzenia, trudniejsze zaś w przełożeniu na konkretne zapisy prawne – dodał. Zauważył również, że polskie prawo pracy wymaga gruntownej zmiany. – Nie jest to łatwe zadanie, przykładem niech będą kraje Europy Zachodniej, gdzie toczą się nieustanne prace nad dostosowywaniem prawa pracy do potrzeb współczesnej gospodarki i uwarunkowań globalnych – zauważył.

– Istotą tej kodyfikacji jest stabilność prawa pracy – powiedział prof. Seweryński. Jego zdaniem niezmiernie ważne jest stworzenie ram ochrony pracowników dostosowanych do systemu demokratycznego. – Należy również dostosować prawo pracy do nowych form zatrudnienia, aby zapewnić ochronę rosnącej liczbie osób zatrudnionych na innych zasadach niż tradycyjna umowa o pracę – dodał.

Komisja będzie pracować do końca września 2006 r.
***

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy jest zespołem niezależnych, wybitnych ekspertów, działającym przy ministrze właściwym do spraw pracy.

Komisja została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. i rozpoczęła działalność w październiku 2002 r. Kadencja Komisji trwa cztery lata.

Do zadań Komisji należy opracowanie m.in.: założeń rekodyfikacji indywidualnego prawa pracy; założeń kodyfikacji zbiorowego prawa pracy oraz projektów ustaw realizujących przyjęte założenia prac kodyfikacyjnych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, z uwzględnieniem standardów prawa Unii Europejskiej.

Przewodniczący Komisji zobowiązany jest przekazać projekty Kodeksów ministrowi właściwemu do spraw pracy.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: