submenu
content

Monitoring poczty elektronicznej pracownika

02-01-2008

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił 20 grudnia 2007 r. (pismo wpłynęło 27 grudnia 2007 r.) do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwracając uwagę na skalę monitorowania przez pracodawców korespondencji elektronicznej swoich pracowników oraz nagrywania rozmów telefonicznych. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, iż konieczne wydaje się przeanalizowanie potrzeby wprowadzenia takiej regulacji. Zdaniem RPO celowe wydaje się wprowadzenie obowiązku ciążącego na pracodawcy w zakresie uprzedzenia pracowników o możności stosowania tego typu kontroli.

RPO wskazał ponadto w swoim wystąpieniu na wyrok z 3 kwietnia 2007 r. w którym Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że podsłuchiwanie przez pracodawcę prywatnych rozmów telefonicznych i czytanie korespondencji e-mailowej pracownika jest naruszeniem art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela. Trybunał uznał, że rejestrowanie i przechowywanie prywatnych informacji o pracownicy naruszało jej prywatność, tajemnicę korespondencji, a dodatkowo było wykroczeniem poza reguły prawa, ponieważ prawo Wielkiej Brytanii w tym okresie nie regulowało takich kwestii.

Minister Pracy i Polityki Społecznej nie udzielił jeszcze odpowiedzi na wystąpienie RPO. Odpowiedź na to wystąpienie zostanie przekazana Rzecznikowi po przeanalizowaniu przedstawionego problemu, a przede wszystkim po przeanalizowaniu wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z wraz z uzasadnieniem, na który powołuje się Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: