submenu
content

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji

05-06-2012

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych odbyło się 1 czerwca 2012 r. Zespół podjął prace zmierzające do uregulowania problematyki czasu pracy w dziale szóstym Kodeksu pracy oraz kwestii dotyczących stabilizacji zatrudnienia w kontekście warunków stosowania umów na czas określony, umów cywilnoprawnych, samozatrudnienia oraz pracy tymczasowej.

 

Minister Radosław Mleczko przedstawił ogólne kierunki i założenia zmian przepisów Kodeksu pracy o czasie pracy, które powinny zapewnić większą swobodę w organizowaniu czasu pracy, a także większą możliwość negocjowania rozkładów czasu pracy umożliwiających zwłaszcza godzenie pracy z nauką, podejmowaniem dodatkowej aktywności zawodowej, czy też pełnieniem obowiązków rodzicielskich. Mleczko Minister przedstawił instrumenty, które mogą służyć realizacji tych celów.

 

Członkowie Zespołu, po przeprowadzonej dyskusji, zgodzili się co do zasadności kontynuowania prac nad zmianami w dziale szóstym Kodeksu pracy, w kierunku zgodnym z przedstawionymi założeniami.

 

Na posiedzeniu podjęto także kwestię regulacji prawnych dotyczących umów na czas określony. Po zaprezentowaniu materiału wskazującego na podobieństwa i różnice wynikające z przepisów Kodeksu pracy dotyczących umów o pracę na czas nieokreślony  i umów o pracę na czas określony ustalono, że właściwym kierunkiem dalszych prac będzie próba wskazania na te instytucje prawa pracy, których zmiana może skłonić pracodawców do częstszego zawierania z pracownikami bezterminowych umów o pracę. Wskazywano zwłaszcza na przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie, jako roszczenia przysługujące pracownikowi zwolnionemu z pracy z naruszeniem prawa, a także na okres wypowiedzenia umów o pracę na czas nieokreślony i na czas określony.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: