submenu
content
Radosław Mleczko,... Konferencja w Sopocie,... Konferencja w Sopocie,...

Międzynarodowa konferencja z udziałem wiceministra Radosława Mleczki

13-09-2012

WORKINGONSAFETY.NET jest międzynarodową siecią decydentów, naukowców oraz ekspertów zajmujących się prewencją wypadków przy pracy i urazów w miejscu pracy.
Konferencje WORKINGONSAFETY.NET organizowane są cyklicznie co dwa lata i dotyczą szeroko pojętej prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem tegorocznej konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy i innym niepożądanym zdarzeniom związanym z warunkami pracy, w tym wynikającym z zastosowania nowych technologii. Bierze w niej udział prawie dwustu ekspertów z kilkudziesięciu państw.
W swoim wystąpieniu wygłoszonym podczas sesji otwierającej konferencję Pan Minister Radosław Mleczko podkreślił, że tematyka konferencji jest znakomicie wkomponowana  nie tylko we współczesne trendy działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także jest powiązana z głównymi wyzwaniami stojącymi przed poszczególnymi państwami. Zwrócił uwagę, że na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników ma wpływ wiele czynników, w tym wynikających ze zmian strukturalnych gospodarki, postępujących zmian demograficznych oraz ogólnych zmian warunków życia. Dlatego jest rzeczą niezmiernie ważną dostosowanie do tempa i skutków tych zmian, również działań prewencyjnych i profilaktycznych podejmowanych w celu zapewnienia odpowiednich warunków wykonywania pracy.
Minister Mleczko podkreślił wagę problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w polityce państwa i zwrócił uwagę, że działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tym zakresie są realizowane przy ścisłej współpracy i merytorycznym wsparciu ze strony Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. W tym kontekście szczególnie istotny jest ustanowiony na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej i realizowany przez CIOP-PIB program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: