submenu
content

Wyjaśnienie w związku z artykułem „Masz wolne w niedziele i święta. Ale nie masz pracy” (Dziennik Gazeta Prawna, 8 października 2012 r.)

09-10-2012

W związku z artykułem Tomasza Zalewskiego „Masz wolne w niedziele i  święta.  Ale nie masz pracy”, opublikowanym w Dzienniku Gazeta Prawna z 8 października 2012 r., MPiPS wyjaśnia:

 

projekt, do którego nawiązuje autor artykułu jest materiałem do dyskusji z partnerami społecznymi na forum Zespołu problemowego prawa pracy Komisji Trójstronnej. Nie jest to projekt rządowy.

 

W omawianym projekcie znalazły się różne warianty rozwiązań, również te, które zostały w trakcie prac zgłoszone przez partnerów społecznych. Intencją projektowanych zmian działu VI Kodeksu pracy Czas pracy jest między innymi wspieranie zatrudnienia na umowę o pracę.

 

Szczegółowe informacje na temat celu i kierunków proponowanych zmian znajdują się w notatce z Posiedzenia Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji, opublikowanej 19 września 2012 r. na stronie internetowej MPiPS, w dziale Aktualności.

 

Wśród propozycji zmian zawartych w projekcie znalazła się m. in. rezygnacja z pracy zmianowej jako samoistnej przesłanki dopuszczalności pracy w niedziele i święta. Proponuje się natomiast pozostawienie innych przesłanek dopuszczalności pracy w niedziele i święta, w tym także przesłanki pracy w ruchu ciągłym, czy też prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.  

 

Propozycja ta będzie przedmiotem dalszych analiz i rozmów z partnerami społecznymi na forum Zespołu problemowego Komisji Trójstronnej. Powinny one zmierzać w kierunku określenia charakteru pracy, która ze względu na swoją specyfikę, bądź specyfikę funkcjonowania firmy mogłaby być dopuszczona do wykonywania także w dni ustawowo wolne od pracy.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: