submenu
content
Konferencja na temat umów czasowych Konferencja na temat umów... Konferencja na temat umów czasowych Konferencja na temat umów... Konferencja na temat umów czasowych Konferencja na temat umów...

Konferencja na temat umów czasowych

19-10-2012

Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wziął udział 15 października  2012 r. w konferencji „Umowy czasowe to nie umowy śmieciowe”. Konferencja zorganizowana przez Business Centre Club odbyła w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.


 Przedstawiciele wszystkich stron, w tym reprezentowanych w Trójstronnej Komisji (strona związkowa, strona pracodawców, strona rządowa) dyskutowali nad rozwojem nowych form kontraktów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i ich wpływem na bezpieczeństwo pracownicze, bezrobocie oraz konkurencyjność firm.
 Minister Radosław Mleczko podkreślił, jak ważne jest zachowanie różnorodności podstaw zatrudnienia na dynamicznym, ciągle zmieniającym się rynku pracy. Należy zastanowić się ile stabilności, a ile wolności powinno być w umowach o pracę, w tym w umowach terminowych. Czy czas i miejsce pracy mają wciąż takie samo znaczenie dla zatrudnionych, jak wiele lat wcześniej. Różne formy pracy to właśnie wyjście naprzeciwko tendencjom rynku pracy. W tym kontekście pojawia się także pytanie w jaki sposób w oparciu o Kodeks pracy pracodawca miałby np. odpowiadać za pracownika wykonującego telepracę w różnych miejscach, nie tylko w domu.
W powyższym kontekście wszyscy uczestnicy konferencji podkreślali potrzebę poszukiwania i wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie elastycznych form wykonywania pracy. Niewątpliwie wszelkie patologie są rzeczą naganną i należy się im przeciwstawiać. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: